Bada säkert med barnen i sommar!

Badsäsongen är en höjdpunkt under sommaren, men det är viktigt att vara medveten om farorna. Trots att drunkningsincidenter minskar, måste man komma ihåg att en person som drunknar gör det snabbt och tyst, speciellt barn. Säkerhetsåtgärder är därmed viktiga! Lägg också ifrån dig mobiltelefonen och kom ihåg att alkohol och bad inte hör ihop.

Här kommer några tips och råd hämtade från Svenska Livräddningssällskapet:

 • Barnflytväst och livboj: Det är mycket viktigt att barn har på sig flytvästar, särskilt i vatten där de inte kan nå botten. Det är också viktigt att veta var närmsta livboj finns i nödsituationer.
 • Tiden är avgörande: Drunkning kan ske mycket snabbt, vilket gör att varje sekund räknas vid räddningsförsök.
 • Barn som drunknar skriker inte: Detta understryker vikten av ständig uppsikt. Barn kan inte alltid signalera att de är i fara.
 • Ha hela tiden uppsikt: Ansvaret för att hålla ögonen på barn som simmar bör tydligt delas mellan alla vuxna som är närvarande.
 • En armlängds avstånd: Små barn bör alltid vara inom en armlängds avstånd från en vuxen när de är i vattnet.
 • Hjärt och lungräddning (HLR): Kunskap om HLR kan rädda liv vid drunkningsincidenter. Föräldrar och andra vårdgivare bör regelbundet uppdatera sina HLR-kunskaper.
 • Badvett: Svenska Livräddningssällskapets regler för säker badning är mycket viktiga att komma ihåg och följa. Läs mer på deras hemsida.

Gå igenom följande med barnen, speciellt om de är så passa stora att de går iväg och badar själva:

 1. Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 2. Bada alltid tillsammans med någon.
 3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 4. Spring inte på bassängkant eller bryggan, du kan halka.
 5. Simma längs med stranden.
 6. Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 7. Simma inte under bryggor och hoppställningar, risk du fastnar.
 8. Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
 9. Ha alltid något mellan dig och den nödställde/någon du ska livrädda, den sk “förlängda armen”.
 10. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten, du kan driva iväg med dem.
 11. Lek inte med livräddningsmaterial som ex livboj.
 12. Undvik solens starka strålar mitt på dagen och drick vatten.

Informationen är hämtad från Svenska Livräddningssällskapets hemsida.