Importerade kalendrar

I menyvalet ”Importerade kalendrar” kan du importera andra kalendrar som exempelvis Outlook, Google Calendar och Apples iCloud-kalender så att du ser dessa i din Cirkls kalender.

Till att börja med behöver du kopiera kalenderlänken från din andra kalender. Olika eposttjänstter fungerar på olika sätt men det finns bra beskrivningar hos respektive tjänst:

Outlook

Dela en Outlook-kalender med andra

Dela din kalender i Outlook på webben

Google

Sync your calendar with computer programs (Obs! Relevant information finns under rubriken “Get your calendar (view only)”.)

Apple

Dela iCloud-kalendrar på iPhone

Import av kalender

Efter att ha kopierat länken till den kalender du vill importera i Cirkl, tryck på ”Importerade kalendrar” under inställningar och sedan på den blå plus-symbolen i nere till höger. Tryck sedan på ”Importerad kalender” i det fönster som dyker upp. Nästa steg är att ange ett antal uppgifter:

  • Namn på kalender
  • Klistra in webblänk (kalenderlänken från den kalender du vill importera till Cirkl)
  • Deltagare: Här väljer du vilka av medlemmarna i din Cirkl som ska få se den importerade kalendern.
  • Påminnelse: Här anger du eventuella standardpåminnelser för händelser i den importerade kalendern.

Tryck på ”Spara” när du är klar.