ANVÄNDARVILLKOR FÖR CIRKL

1. INLEDNING

För att använda CIRKL måste du först godkänna Användarvillkoren.

Vi är The CIRKL AB, ett svenskt företag (hädanefter “CIRKL”, “Vi, “Oss”, “Vår”, “Vårt”). CIRKL driver en Tjänst, åtkomlig via en applikation (hädanefter “applikationen”, ”appen”).

De här användarvillkoren (Villkoren) gäller mellan CIRKL och dig, och reglerar din åtkomst till och användning av Tjänsten. Det är viktigt att du läser igenom användarvillkoren noga innan du använder appen eftersom villkoren beskriver skyldigheterna mellan dig och oss, CIRKL.

Genom att registrera dig som användare av CIRKL och använda tjänsten godkänner du att bli rättsligt bunden av Villkoren. Om du inte samtycker med Villkoren och inte önskar att bli bunden av dem kan du inte använda Tjänsten.

CIRKL erbjuder en global Tjänst, därför kan specifika versioner av Villkor vara gällande i olika delar av världen. Denna version av Villkor ska vara tillämplig i Sverige. Andra villkor är gällande i andra länder.

2. OM TJÄNSTEN

CIRKL är ett digitalt verktyg där familjer och andra konstellationer kan planera sin vardag, även tillsammans med andra i samma situation.

CIRKL AB erbjuder en app, avsett att användas av föräldrar, barn och andra vuxna för att hjälpa familjen planera sin vardag (Tjänsten).

Tjänsten tillgängliggörs genom vår Applikation för mobila enheter (“applikationen”, ”appen”)

3. FÖRÄLDRARS OCH BARNS ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN.

Om du är yngre än 18 år måste du ha din förälders/vårdnadshavares godkännande för att använda CIRKL.

För att använda Tjänsten måste du vara över 18 år eller äldre, alternativt ha din Förälders eller Vårdnadshavares samtycke.

Om du, som förälder eller vårdnadshavare, tillåter ditt barn att använda Tjänsten ska du säkerställa att ditt barn är medvetet om hur barnet kan använda Tjänsten. Du som vårdnadshavare är ansvarig för barnets användning av Tjänsten, under föräldraansvar. Vi uppmanar dig att regelbundet prata med ditt barn om och hur det använder Tjänsten.

4. DINA SKYLDIGHETER NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTEN

 • Du är ansvarig för ditt användarkonto.
 • Du måste uppge korrekt information.
 • Om du inte kan komma in på ditt konto eller misstänker att du har blivit hackad, berätta det för CIRKL direkt.
 • Det är förbjudet att använda CIRKL för kommersiella ändamål.
 • Det är förbjudet att kopiera, modifiera, påverka eller samla information från CIRKL.
 • Det är förbjudet att använda CIRKL för kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier samt att skapa osämja.
 • Det är förbjudet att lägga upp stötande innehåll.
 • Om du bryter mot reglerna kan du behöva betala för kostnader som kan ha uppstått av regelbrytandet och stå till svars för eventuella rättsliga påföljder.

För att få åtkomst till Tjänsten måste du acceptera och godkänna Villkoren och skapa ett användarkonto genom att registrera vissa personliga uppgifter, inkluderat e-postadress eller Apple Sign In eller Googla Play ID (“Användarkonto”).

Du är ansvarig för att använda Tjänsten på ett lagligt och ansvarsfullt sätt i enlighet med dessa Villkor. Ditt användande av Tjänsten ska därför ske efter följande skyldigheter:

 • Du är ansvarig för att ge komplett, sann och korrekt kontakt-, konto- och betalningsinformation och för att säkerställa att sådan information hålls uppdaterad. Du är också ansvarig att säkerställa att annan information som du eventuellt överför till CIRKL som en användare av Tjänsten, enligt din vetskap, inte är falsk, inte är stötande eller på annat sätt kan korrumpera eller störa Tjänsten.
 • Du är ansvarig för att allt användande av Tjänsten som sker under ditt användarnamn. Om din e-postadress eller den enhet du använder för att få åtkomst till tjänsten har förlorats eller stulits eller om du har skäl att misstänka att det har förekommit en obehörig tillgång till ditt användarkonto, var vänlig kontakta CIRKL omedelbart.
 • Du får inte använda tjänsten i några kommersiella syften eller andra syften som inte är relaterade till Tjänstens syfte (att användas av barn, föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna godkända av föräldern/vårdnadshavaren.)
 • Du får inte kopiera (om inte uttryckligt tillåtet i dessa Villkor), avkoda, förändra, arrangera, försöka att få åtkomst till källkoden, modifiera eller skapa egna varianter eller versioner av tjänsten. Kopiering av information publicerad av Cirkl eller av Cirkls samarbetspartners i Applikationen, inkluderat tredjepartinformation tillgänglig via Tjänsten, är strikt förbjuden.
 • Tjänsten får inte användas på något sätt som är olagligt, skadligt eller kan anses stötande av CIRKL, andra användare eller tredje parter. Särskilt får du inte använda Tjänsten på något sätt för att trakassera, utnyttja, hota, förtala eller på annat sätt kränka annans rättigheter. CIRKL är inte ansvariga för sådan användning av annan användare eller part men CIRKL uppmuntrar dig att rapportera alla incidenter till CIRKL (såsom trakasserier, hot, förtal, stötande eller olagliga meddelanden).

Om du bryter mot något av dessa Villkor, eller om rättsligt ansvar resulterar från ditt användande av Tjänsten, kommer du att bli ansvarig för kostnader och utgifter, inkluderat rättsliga avgifter och kostnader, som vi eller våra anställda, uppdragstagare eller medarbetare åsamkas som ett resultat. Detta inkluderar alla kostnader som resulterar från att någon annan använder din information, eller CIRKL-konto, såvida du inte kan bevisa att det har använts bedrägligt.

CIRKL innehåller funktioner så att användarna kan rapportera uppfattat stötande innehåll och uppfattat missbruk av tjänsten. Dessa rapporter behandlas av CIRKL inom 24 timmar och kan i förekommande fall resultera i att användare som missbrukar tjänsten blockeras och avtalet avslutas (se mer under 6. Avslutande eller avstängning av tjänsten).

5. PERSONLIGA UPPGIFTER OCH INTEGRITET

Läs vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi tar din integritet på största allvar. Därför skyddar vi din personliga information och kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

6. AVSLUTANDE ELLER AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

 • Om du raderar ditt konto avslutar du avtalet.

Om du bryter mot reglerna och dina skyldigheter kommer vi avsluta avtalet. Se mer under punkt 4. Dina skyldigheter när du använder tjänsten.

Du kan säga upp ditt avtal med Cirkl när som helst genom att radera ditt konto i Cirkl-applikationerna och avsluta ditt användande av Tjänsten.

CIRKL kan säga upp avtalet med dig, enligt dessa Villkor, och stänga av eller avsluta ditt användande av och tillgång till Tjänsten om något av det följande inträffar:

 • Du bryter mot våra Villkor.
 • Du är försenad med betalning.
 • Du ger inte, när du blir tillfrågad, den information vi behöver för att kontrollera din identitet eller giltigheten i någon information du givit oss.
 • Om du lägger upp stötande innehåll eller missbrukar Tjänsten.
 • Vi misstänker att du är, eller har varit, inblandad i bedräglig eller olaglig verksamhet när du använder Tjänsten.

Vid uppsägning av ditt avtal med oss måste du sluta använda Tjänsten.

Cirkl har också rätt att säga upp avtalet med dig utan att uppge anledning.

7. ÄGANDERÄTTER

Vi behåller alla rättigheter till upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter.

Tjänsten är skyddad av Upphovsrättsliga lagar och internationella upphovsrättsliga instrument och även andra lagar och regelverk som rör äganderätter och immateriella rättigheter. CIRKL och dess licensgivare ska behålla äganderätt i och till Tjänsten och alla relaterade immateriella rättigheter, inkluderat utan begränsning varumärken, firmanamn, databas-rättigheter och patent. Du åtnjuter en licens med endast en begränsad rätt att använda Tjänsten som beskrivet i och föremål för dessa Villkor.

Licensen tillåter dig inte att använda CIRKL:s namn, varumärken eller andra kommersiella symboler. Alla rättigheter och licenser som inte uttryckligt tilldelas dig i dessa Villkor behålls av CIRKL.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

 • Vi kan inte garantera att CIRKL alltid kommer att fungera perfekt.
 • Vi är inte ansvariga för saker utanför vår kontroll och skador som resulterar från sådana saker.
 • Du behöver själv ta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vi kan inte garantera att din tillgång till vår hemsida, eller dess innehåll, kommer att levereras oavbrutet och felfritt, eller att hemsidan kommer att vara fri från virus eller andra skadliga egenskaper. Det är ditt ansvar att ha tillfredsställande skydd och rutiner på plats för att säkerställa att material som du erhåller från vår hemsida är fri från skadliga egenskaper.

Cirkl kontrollerar och övervakar innehåll som tillgängliggörs av Användarna eller andra tredje parter via Tjänsten, men kan oavsett inte garantera dess ursprung eller korrekthet. Cirkl är inte ansvarigt och kan inte hållas ansvariga för giltigheten och korrektheten av innehållet som erhålls i samband med användandet av Tjänsten. All användning av information som erhållits genom användandet av tjänsten ska göras efter ditt eget omdöme och på din egen risk.

Vi har vidtagit alla åtgärder i syfte att motverka internetbedrägeri och att säkerställa att all data som inhämtas från dig hålls säker. I det extremt osannolika fallet av ett intrång i våra säkra dataservers kan vi inte hållas ansvariga.

Inte under några omständigheter kan vi hållas ansvariga för direkt, indirekt, ideell eller annan form av förlust eller skada som resulterar från ditt användande av tjänsten.

Cirkl är inte ansvariga för förseningar eller förluster orsakade av omständigheter utanför vår kontroll.

9. ÖVERFÖRING OCH TILLDELNING

Vi kan överföra rättigheterna eller skyldigheterna i dessa villkor till ett annat företag.

Cirkl kan komma att tilldela och överföra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor till tredje part som Cirkl samarbetar med. Cirkl kommer meddela dig om sådan överföring eller tilldelning om det påverkar dina rättigheter under dessa villkor.

10. SUPPORT OCH FEEDBACK

Vi har ingen skyldighet att alltid ge dig kundservice eller erbjuda uppdateringar.

Cirkl strävar efter att ge korrekt och effektiv teknisk support, uppgraderingar och uppdateringar av Tjänsten. Cirkl ska dock inte ha en skyldighet att ge support eller underhåll av Tjänsten under dessa Villkor och behåller rätten att kunna begränsa supporten, uppgraderingar och uppdateringar.

Om du publicerar frågor eller omdömen på vår hemsida, app store, våra sociala medier äger du upphovsrätt till texten. Dock ger du oss rätten att återpublicera texten på vår hemsida och att distribuera, tillgängliggöra eller sälja texten i print eller elektronisk form vart som helst i världen som en del av en redigerad sammanställning eller på annat sätt.

11. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH VILLKOREN

 • Vi kan ändra dessa villkor genom att lägga upp nya versioner på hemsidan.
 • Om det handlar om stora ändringar kommer vi att kontakta dig direkt i appen eller via e-post.

Cirkl kan närsomhelst, med eller utan förvarning ändra Villkoren genom att lägga nya versioner av Villkoren på vår hemsida. Du hittar alltid den senaste versionen av villkoren på hemsidan. Om inget annat datum är sagt, blir de nya versionerna av Villkoren gällande 30 dagar efter publicering på hemsidan.

I fall av väsentliga förändringar kommer du bli meddelad genom meddelande i appen eller genom notis på hemsidan.

12. KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor, kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor om CIRKL:s villkor eller vill göra en begäran om viss information uppmuntras du att kontakta CIRKL.

Kontaktinformationen är:

The Cirkl AB, 559262-1378.

Du kan också skicka frågor till info@thecirkl.app

Dessa villkor uppdaterades den 9 september 2022.