Viktiga nummer och sajter för föräldrar & viktiga vuxna

BRA KONTAKTER FÖR VUXNA

Socialtjänsten
Här arbetar socialarbetare som är vana att prata med ungdomar och föräldrar om alla sorters frågor. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Hit kan du vända dig när du vill ha stöd av en psykolog eller läkare. Sök på nätet och kontakta mottagningen i ditt område.

Alkohollinjen
Tel: 020-84 44 48. För dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Läs mer på alkohollinjen.se

BRIS vuxentelefon
Tel: 077-150 50 50. Tar emot samtal från vuxna som vill prata om saker som rör barn och unga. Läs mer på bris.se.

Föräldralinjen hos Mind
Tel: 020-85 20 00. För dig som vill bolla din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Läs mer på mind.se.

MER LÄSNING FÖR VUXNA

iq.se
IQs webbplats, med mer kunskap och tips om alkohol.

folkhalsomyndigheten.se
Här finns fakta, nyheter och statistik om alkohol och andra droger.

can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Fakta om alkohol och andra droger.

1177.se
Hos vårdguiden finns information och stöd som rör alkohol och andra droger.

alkoholhjälpen.se
Tips och råd för den som oroar sig över sin egen eller andras alkoholkonsumtion.

omsystembolaget.se
Information och fakta om alkohol och hälsa.

nonsmoking.se
Information och stöd för att förmå ungdomar att avstå från tobak.

fmn.se
Föräldraföreningen mot narkotika. Information och stöd för anhöriga till narkotikamissbrukare.

cannabishjälpen.se
Information och stöd för alla som berörs av cannabis.

mind.se
Ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

raddabarnen.se
Information och stöd för föräldrar och andra i ungas närhet. Erbjuder flera handböcker för föräldrar.

Källa: iq.se