Det är alltid bra att börja med att prata med sitt barn om hur barnet tänker att det bästa sättet är för ett bra pluggande. Vi är alla olika och har olika förutsättningar. Nedan kommer några allmänna råd & tankar. Läs dem inte bokstavligen som sagt, utan se dem som inspiration. Prata även med andra vuxna om hur de gör för att stötta sina barn på bästa sätt. Extra viktigt om du har barn med en NPF-diagnos. Dela erfarenheter med varandra är bra!

Pluggstrategier

 • Skapa ett utrymme där ditt barn får studiero. Viktigt med en bra stol och bra belysning. Sedan är variation den bästa ergonomin, så visst är det okej att barnet pluggar i sängen eller soffan en stund också.
 • Ju färre distraktioner desto bättre. Men vissa barn har svårt att koncentrera sig när de inte får ha musik eller ett “klipp” som rullar i bakgrunden. Du känner ditt barn bäst och det bästa är att prata med ditt barn om vad som funkar.
 • Sätt en timer för hur länge barnet ska plugga. Åldern på barnet måste man ta hänsyn till förstås. Vissa barn klarar av att koncentrera sig 45 minuter till 1,5 timme i sträck. Andra barn behöver köra korta intervaller, ex plugga 10 minuter, ta en paus på 5 minuter, plugga i 10 minuter, ta en paus på 5 min osv. Låt barnet testa sig fram.
 • Som vuxen är det viktigt att göra många high fives och peppa. Det är inte alltid så lätt, men ge inte upp. Kanske du ska locka med någon form av belöning som barnet tycker om när pluggtiden är avklarad. Vad beror ju på barnets ålder, men exempelvis fika, spela spel, titta på en film eller träffa kompisar.

Metoder

Anteckna på lektionen

 • Det är bra om man kan få sitt barn att ta anteckningar under lektionerna. Barnet tar in informationen både genom att lyssna och att skriva ner det som sägs. Och det som sägs på en lektion är ofta det som är viktigast att komma ihåg och som kommer på ett prov. Det blir också lättare när det väl är dags att plugga hemma.

Sammanfattningar

 • Kolla om det finns instuderingsfrågor från skolan. Ett bra knep är att gå igenom dessa och att barnet får leta reda på och skriva ner svaren. Första gångerna kan du som förälder sitta med och hjälpa till. Allt för att barnet ska komma igång och förstå hur man kan göra.
 • Finns inte instuderingsfrågor kan barnet anteckna vad hen läst, organisera i stycken med rubriker och skriva ner olika begrepp och förklara dem.
 • Sammanfattningar är ett bra sätt för att fokusera på det som är viktigt – och toppen när dags att plugga inför ett prov.

Verktyg

 • Det finns idag olika digitala anteckningsverktyg man kan ha till ex en iPad. I dessa verktyg kan man ex med en speciell penna skriva förhand, men samtidigt skapa rubriker med olika färger, stryka under, rita egna förklarande bilder eller bifoga foton. Ett bra visualiserande verktyg, men givetvis kan man lika gärna göra detta med papper och färgpennor!

Ta hjälp

 • Vissa ämnen kan vara svåra även för oss föräldrar, dvs vi vet inte hur vi ska kunna hjälpa vårt barn. Matematik brukar vara ett sådant ämne.
 • Fundera igenom vem i er närhet som skulle kunna vara behjälplig. En kompis till dig, ett syskon eller kanske en far- eller morförälder?
 • Det finns också studiehjälp man kan köpa samt olika plugg-appar. Ni får testa er fram och se vad som kan fungera för ditt barn.

Inför ett prov

 • Inför ett prov är det bra om barnet börjar förbereda sig i god tid. Även om det kan vara kämpigt att komma igång, så mår barnet ofta bättre om pluggtid planeras in i Cirkl-kalendern.
 • Om barnet har svårt att komma igång, sätt dig bredvid barnet när det ska pluggas. Du kan kanske göra något annat, men du finns där och kan svara på frågor och peppa.
 • När det närmar sig prov engagera dig genom att låta barnet berätta vad hen har lärt sig. Finns det instuderingsfrågor förhör barnet utifrån dem – och använd svaren som barnet har skrivit ned samt annat underlag som finns.
 • Förbered ditt barn inför ett prov genom att tipsa om att barnet ska ta det lugnt. Läsa frågorna lugnt och ta in vad de verkligen frågar efter. Tips också att barnet börjar svara på frågor som barnet känner sig mest säker på och därefter svara på frågor som är lite svårare. När barnet är klar med provet säg att barnet med fördel kan läsa igenom alla frågor och svar en sista gång innan dags att lämna in.

Barn med NPF-diagnos

Har du barn med en NPF-diagnos kom ihåg att det finns hjälp och stöd att få.

 • Dela till skolan de rekommendationer och anpassningar som utredningen har givit.
 • Sammanfatta tips och önskemål till skolan utifrån det du tror är bra för ditt barn/som du tror kan vara värt att testa.
 • Våga ställa krav – ombesörj att de de anpassningar som ditt barn har rätt till faktiskt genomförs.
 • Boka in möten med barnets mentor (fysiskt eller digitalt) – se till att skapa en plan som är anpassat för just ditt barn.
 • Se till att ha en tät mailkontakt. Visa att du är en engagerad förälder, förklara hur ditt barn mår just nu och håll koll på att skolan har koll och stöttar ditt barn på bästa tänkbara sätt.

Givetvis är det mer komplext än de punkter som nämns ovan, men ta hjälp, prata med andra NPF-föräldrar och givetvis ta stöd och hjälp av vården när så behövs.