Skolstarten närmar sig – här kommer några tips

Att förbereda sig inför skolstarten kan göra övergången från sommar till skola mycket smidigare. Här är några saker att tänka på.

1. Introducera skolmiljön: Besök skolan tillsammans innan terminen börjar. Detta minskar barnets nervositet genom att introducera dem till nya omgivningar.

2. Beskriv en skoldag: Förklara hur en typisk skoldag ser ut. Detta kan hjälpa barnet att skapa en mental bild och veta vad de kan förvänta sig.

3. Inför en rutin: “Vrid tillbaka” sov- och matrutiner en tid innan skolan börjar. Detta förbereder barnet för de tidiga morgnarna och skoldagarna som väntar.

4. Träna färdigheter: Träna exempelvis på att knyta skor och skriva sitt namn. Detta hjälper barnet att känna sig mer självständigt.

5. Underlätta självständighet: Se till att barnets kläder och skolsaker är organiserade och lättåtkomliga i deras rum. När de tar ansvar för sina egna saker, stärker det deras självständighet och självförtroende.

6. Social träning: Prata med barnet om vad det innebär att vara en bra kompis. Fråga barnet vad en bra kompis är för dem. När skolan börjat hjälp gärna barnet på traven genom att bjuda hem en klasskompis på fika eller att gå till en lekpark tillsammans. Detta hjälper barnet att utveckla viktiga sociala färdigheter.

7. Håll en positiv attityd: Utstråla optimism och positivitet inför skolstarten. Ditt barn tar signaler från dig, så din attityd påverkar deras inställning.

8. Välj skolmaterial tillsammans: Låt ditt barn välja sina egna skolsaker som ex pennor, suddgummi, block, ryggsäck osv. Detta skapar en känsla av ägande och ökar entusiasmen inför skolstarten.

9. Lugnande rutiner: Inför lugna morgon- och kvällsrutiner. Detta skapar en känsla av stabilitet och förutsägbarhet.

10. Var tillgänglig: Var lyhörd och tillgänglig för att prata om eventuella rädslor eller farhågor. Visa att du förstår och stöttar ditt barn under denna övergångsperiod.