I tonåren går man från att vara barn till att bli vuxen. Nu förstår barn mer, och kan bland annat diskutera och argumentera mer. De söker sin identitet och provar sig fram vem de är och hur de vill vara. Du som förälder behöver finnas där och ge stöd. 

Tips till tonårsföräldrar & andra viktiga vuxna

 1. Hitta sätt att närma dig din tonåring och investera tid i att vara där när tonåringen söker kontakt. Fortsätt bjuda in även om du får nej gång på gång.
 2. Var öppen inför, och nyfiken på, den värld som tonåringen lever i. Att vara insatt i barnets verklighet kan göra det lättare att förstå reaktioner och beteenden.
 3. Det är viktigt att inte alltid hamna i konflikt. Fundera över vilka regler som är viktigast, och förhandla om andra tillsammans med din tonåring. Det ger dessutom ökat självbestämmande och övning i att kompromissa.
 4. Undvik att ta diskussioner i stridens hetta.
 5. Våga erkänn dina misstag och be om ursäkt om du tycker att du har gjort fel. Då föregår du som förälder med gott exempel.

Orolig för din tonåring?

Det kan vara lätt att bli orolig för sin tonåring. Men komplicerade beteenden behöver inte vara anledning till oro. Om vissa beteenden däremot ökar och håller i sig under en längre period kan det dock vara bra att söka råd och stöd. Var uppmärksam på:

 • Om din tonåring under en längre period drar sig undan all social kontakt och alla aktiviteter på ett sätt som hen inte brukar göra.
 • Om din tonåring lider av långvariga sömnproblem och inget av det ni testat fungerar.
 • Om du upplever att tonåringens aptit blir sämre och att det har lett till utebliven viktuppgång eller till och med viktnedgång.
 • Om tonåringen får ökad skolfrånvaro eller helt slutar att gå till skolan.
 • Om din tonåring hamnar i ständiga konflikter även med andra utanför familjen.

Här kan du söka hjälp

 • Kommunens förebyggande verksamheter.
 • Elevhälsan.
 • Ungdomsmottagningen.
 • Din vårdcentral.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin.

Information ovan hämtad bland annat från 1177.se samt Rädda barnen.