Håll koll på VAB-dagarna med Cirkl

Cirkl kan hjälpa dig/er att hålla koll på vilka dagar det har vabbats. Det underlättar när du/din partner ska anmäla till Försäkringskassan.

Två sätt att göra det på 

Alt 1, Anteckning

Skapa en anteckning du namnger “VAB”, en anteckning som kan delas med ev partner. Alla VAB-dagar samlade på ett ställe.

Alt 2, Kalendern

Lägg in en notering i kalendern som en “aktivitet” på aktuellt VAB-datum. Då blir det lätt att gå igenom en månad när det är dags att rapportera in VAB.

Uppgifter

Oavsett vilket av ovan sätt du väljer att göra det på, så är det bra om du lägger in följande information:

  • Barnets namn.
  • VAB-datum (om du väljer att lägga in i en anteckning).
  • Initialerna på vem som vabbat.
  • Hur många procent av en dag du har vabbat (100 procent, 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5).

Tips att lägga in informationen i Cirkl samma dag som du vabbat. Det blir så mycket enklare då när dags att rapportera in till Försäkringskassan! :-)